Styrelsen

Göteborgs lottakår

 En del av Svenska Lottakåren

Uppdaterad 2020-01-16Göteborgs Lottakårs styrelse och funktionärer

KÅRCHEF Jenny Wégen

Blev medlem 1996. Är utbildad fältkock, har avtal och övar mycket. Arbetar som drifttekniker. Är medlem i Sjövärnskåren och tycker mycket om havet. Åker teamåkning på skridskor. Intresset för lottakåren väcktes efter ungdomsläger hos Försvarsmakten.

 VICE KÅRCHEF/KASSAFÖRVALTARE Kajsa Erikson

Blev medlem 1974. Var förbundslottachef 1995-1999, var kårchef 1999-2002 samt 2009 - 2017. Är utbildad marinlotta och instruktör inom marin stridsledning. Arbetar som koordinator för ett nationellt kvalitetsregister för höftproteser. Tycker om att resa, sy, spela golf, gillar Bruce Springsteen och att titta på ishockey. Lottakåren ger bra utbildningar som man kan ha användning för även civilt, man kan göra en insats för Försvaret och skapa sig ett nätverk av vänner.
SEKRETERARE Eva Sterner

Blev medlem 1983. Är utbildad stabslotta inom marinen. Har haft avtal inom marinen och Hemvärnet. Pensionär sedan 2012. Har arbetat som editorial manager och administratör. Är intresserad av konst, musik, politik och försvarsfrågor. Kåren betyder samhörighet med likasinnade. Blev lotta efter att ha arbetat på Länsstyrelsens försvarsenhet, Civilförsvaret. Vi hade övningar i stadsmiljö.
INFOLOTTA Sally Silfveroxel

Blev medlem 2014. Är utbildad stabsassistent och har ett avtal med ett underrättelsekompani inom Hemvärnet. Kan inte leva utan böcker och går gärna i högklackat på fritiden. Tillbringar somrarna på en ö på västkusten och njuter av stillheten och kraften som havet ger. För mig är lottakårens gemenskap bland kvinnor i olika åldrar, de härliga skratten och aktiviteterna underbart. Dessutom får jag utbildning och träning i att försvara just dig och alla andra i Sverige, om det otänkbara händer.
LEDAMOT Ewa Backlund

Blev medlem 1996. Utbildad sambandslotta inom flygvapnet, idag stabsassistent i hemvärnet. Deltagit i internationella övningar, bland annat Noble Mariner. Arbetar som Change Manager och applikationstekniker. Tränar ofta, spelar golf på sommaren och älskar havet. Jag blev lotta eftersom jag vill veta vad jag ska göra om det skulle bli krig och som lotta har jag tillgång till intressanta och värdefulla utbildningar. 
LEDAMOT Anna Grandinsson

Blev medlem 1989. Är utbildad stabslotta och inom underrättelse. Har avtal inom Hemvärnet i en av Sveriges tre båtburna kompanier. Arbetar med kvalitetssäkring på Volvo personvagnar. Sysslar med tävlingssegling under sommarledigheterna. Lottakåren gav mig möjlighet att gå med i Hemvärnet utan att ha gjort lumpen och Hemvärnet ger mig möjlighet att få vara ute på havet på ett lite annorlunda sätt.
UTBILDNINGSLOTTA Ingegerd Hermond

Blev medlem 1969. Är utbildad flyglotta inom Lgc/LOMOS. Har haft avtal med Hemvärnets fram till 2013. Övar idag som veteran i ett hemvärnsunderrättelse-kompani. Har deltagit i internationella stabsövningar. Är pensionär, har jobbat som marknadsassistent. Tycker om djur, natur och att resa. Lottakåren ger mig en möjlighet att utvecklas som människa och att träffa likasinnade som också brinner för verksamheten. Är en av Svenska Lottakårens fyra medlemsrådgivare.
ERSÄTTARE Sirpa Turpeinen

Blev medlem 2015. Är utbildad stabsassistent och har avtal med Hemvärnet på en bataljonsstab. Arbetar som psykolog och är utbildad psykoterapeut. Gillar trädgårdsarbete, odling och träning. Somrarna tillbringas vid havet och på landet. Lottakåren innebär gemenskap med starka kvinnor som är engagerade och med vilja att bidra till Sveriges säkerhet. Min mor var lotta i Finska Vinterkriget vilket oxå motiverar mitt engagemang.
ERSÄTTARE Ingela Karlsson

Blev medlem 1960. Tidigare expeditionslotta i Hemvärnet. Aktiv i styrelsen i cirka 20 år. Pensionär, men arbetar fortfarande inom äldreomsorgen. Är även aktiv inom Svenska kyrkan och Röda Korset. Ansvarig för lottornas vätskekontroll under Göteborgsvarvet sedan starten. Lottakåren är en bra fritidsaktivitet som gett många vänner.Valkommittén


Sammankallande Ingela Karlsson

Ordinarie Viveca Svensson

Ersättare Alison Liddle


Valkommittén arbetar fram förslag på nya styelsemedlemmar. Vill du föreslå någon eller kanske vill du själv göra en insats? Tag kontakt med sammankallande i Valkommittén på mejladress goteborg@svenskalottakaren.se 

Våra funktionärer finns till för dig.


Våra medlemmar är viktiga för oss, därför lägger vi mycket tid och energi på att se till att du som medlem har det bra. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor. Besök oss gärna, vi har öppet på kåren varje tisdag 18.30 - 20.30. Du hittar oss på Föreningsgatan 10.

Vad gör en funktionär?


Inom Göteborgs lottakår har vi ett antal funktionärer som jobbar hårt för att du som medlem ska få bästa möjliga service och få ut det allra mesta av ditt medlemsskap. Vi arbetar alla utan arvode.


Kårchef: Kårens ordförande. Har det yttersta ansvaret, ser till att arbetet inom kåren fungerar. Hon fördelar arbetsuppgifter och representerar kåren vid olika officiella sammanhang.


Vice Kårchef: Agerar i Kårchefs ställe när denna har förhinder, men har även andra uppgifter på kåren såsom medlemsvård.


Sekreterare: Skriver kallelser och protokoll, ordnar med materiel till vårt kontor med mera.


Kassaförvaltare: Eller kassör som det också kallas. Håller koll på vår ekonomi, bokför och betalar våra fakturor.


Infolotta: Informerar och rekryterar, träffar intresserade, träffar nya medlemmar och bjuder in till informationsträffar.


Utbildningslotta: Har koll på våra utbildningar. Hon hjälper medlemmar med utbildningsfrågor och ansökningar.


IT-lotta: Ser till att vår hemsida är uppdaterad. Gör mejlutskick itll våra medlemmar. Uppdaterar vår information på den centrala hemsidan.


Ledamot: Har olika uppdrag inom kåren, som till exempel medlemsvård, arbete med vårt medlemsregister, aktivitetskvällar med mera.


Ersättare: När en ordinarie ledamot i styrelsen får förhinder vid styrelsemöten kan en ersättare ta dennas plats. Ersättare kan också ha andra uppdrag inom kåren.


Programkommittén: Ordnar aktiviteter på kåren. Kommittén bokar och har ansvar för programkvällar.


Valkommittén: Ibland behövs det nya medlemmar till vår styrelse. Valkommittén arbetar fram förslag och vid Kårstämma röstar våra medlemmar fram en ny styrelse. Det är Valkommittén du kontaktar om du har förslag på nya styrelsemedlemmar eller om du själv vill göra en insats.

Göteborgs lottakår lotta@goteborgslottakar.se